Ochrona danych

Organem odpowiedzialnym w rozumieniu przepisów o ochronie danych, w szczególności Ogólnego Rozporządzenia UE o Ochronie Danych (RODO), jest:

Nazwa praktyki: Praxisklinik Dr. Hasert
Imię i nazwisko kierownika praktyki: dr. Raoul Hasert
Praktyka adresowa: Friedrichstraße 113a, 10117 Berlin
Telefon: 030/2817230
E-Mail: info@hasert-haut.de

Inspektor Ochrony Danych

Imię i nazwisko: Sonja Schaal
Telefon (służbowy): 030/2817230
E-Mail (służbowy): info@hasert-haut.de

Zgodnie z RODO mamy obowiązek poinformować Cię o celu, w jakim nasza praktyka gromadzi, przechowuje lub przekazuje dane.

Cele: diagnostyka, leczenie/terapia, rozliczenia, badania, raporty

Podstawa prawna: Umowa o leczenie, wzór kodeksu zawodowego dla lekarzy, V Kodeksu Socjalnego, Art. 6 RODO, Art. 9 RODO,

Kategorie odbiorców: lekarze prowadzący, personel praktyk, księgowość, ubezpieczenia zdrowotne, ubezpieczenia emerytalne, służby zdrowia, organy zaopatrzenia, stowarzyszenia zawodowe, stowarzyszenia lekarzy ustawowego ubezpieczenia zdrowotnego, usługodawcy w zakresie rozliczeń prywatnych (PVS), partnerzy kooperacyjni, laboratoria chemii klinicznej (Labor28), histologia, cytologia (Buntrock)

Planowane okresy usuwania: zgodnie z wymogami prawnymi, najpóźniej po 30. roku życia

Przekazywanie do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych: tylko w przypadku studenckich projektów badawczych za pisemną zgodą pacjenta.

Twoje prawa osób, których dane dotyczą

W każdej chwili możesz skorzystać z poniższych praw, korzystając z danych kontaktowych naszego inspektora ochrony danych:

 • Informacje o przechowywanych przez nas Twoich danych i ich przetwarzaniu,
 • sprostowanie niedokładnych danych osobowych,
 • Usunięcie przechowywanych u nas Twoich danych,
 • Ograniczenie przetwarzania danych, jeśli nie możemy jeszcze usunąć Twoich danych ze względu na obowiązki prawne,
 • Sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych oraz
 • Możliwość przenoszenia danych, jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych lub zawarłeś z nami umowę.

Jeśli wyraziłeś zgodę, możesz ją w każdej chwili odwołać ze skutkiem na przyszłość. W każdej chwili możesz skontaktować się z organem nadzorczym odpowiedzialnym za Ciebie w celu złożenia skargi. Twój odpowiedzialny organ nadzorczy zależy od stanu Twojego miejsca zamieszkania, pracy lub domniemanego naruszenia. Listę organów nadzorczych (dla obszaru niepublicznego) wraz z ich adresami znajdziesz pod adresem:https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Ochrona Twoich danych osobowych jest dla nas ważna. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wymogów prawnych w celu wypełnienia umowy o leczenie między Tobą a naszą praktyką oraz związanych z tym zobowiązań. W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe, w szczególności Twoje dane dotyczące zdrowia. Obejmuje to anamnezę, diagnozy, sugestie dotyczące terapii i wyniki zebrane przez nas lub innych lekarzy. W tym celu inni lekarze, którzy Cię leczą, mogą również przekazać nam dane (np. pismo od lekarza). Przekazujemy Twoje dane osobowe stronom trzecim tylko wtedy, gdy jest to wymagane przez prawo lub jeśli wyraziłeś na to zgodę. Zbieranie danych dotyczących zdrowia jest warunkiem wstępnym Twojego leczenia. Jeśli niezbędne informacje nie zostaną dostarczone, ostrożne leczenie nie może mieć miejsca. Przysługuje Ci prawo do informacji o Twoich danych osobowych dostępnych w praktyce. Możesz również zażądać poprawienia błędnych danych. Ponadto, pod pewnymi warunkami, przysługuje Ci prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych obiektywnych. Udzieloną zgodę możesz w każdej chwili odwołać na piśmie w celu dalszego przetwarzania. Masz również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych, jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych nie zostało przeprowadzone zgodnie z prawem.

Cele przetwarzania danych przez organ odpowiedzialny i osoby trzecie

Przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie w celach określonych w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim w celach innych niż wymienione. Przekazujemy Twoje dane osobowe stronom trzecim tylko wtedy, gdy:

 • wyraziłeś wyraźną zgodę,
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy,
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego,

przetwarzanie jest niezbędne do ochrony uzasadnionych interesów i nie ma powodu, aby zakładać, że masz nadrzędny uzasadniony interes w nieujawnianiu swoich danych.

Usunięcie lub zablokowanie danych

Przestrzegamy zasad unikania danych i ekonomii danych. Dlatego przechowujemy Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do osiągnięcia celów określonych tutaj lub zgodnie z różnymi okresami przechowywania przewidzianymi przez ustawodawcę. Po ustaniu odpowiedniego celu lub po upływie tych okresów odpowiednie dane będą rutynowo blokowane lub usuwane zgodnie z przepisami ustawowymi.

Zbieranie ogólnych informacji podczas odwiedzania naszej strony internetowej

Kiedy wchodzisz na naszą stronę internetową, informacje o charakterze ogólnym są automatycznie gromadzone za pomocą plików cookie. Informacje te (pliki dziennika serwera) obejmują typ przeglądarki internetowej, używany system operacyjny, nazwę domeny dostawcy usług internetowych i tym podobne. Są to wyłącznie informacje, które nie pozwalają na wyciągnięcie jakichkolwiek wniosków na temat Twojej osoby. Informacje te są technicznie niezbędne do prawidłowego dostarczania treści, o które prosiłeś ze stron internetowych i są obowiązkowe podczas korzystania z Internetu. W szczególności przetwarzane są w następujących celach:

 • Zapewnienie bezproblemowego połączenia z serwisem,
 • zapewnienie sprawnego korzystania z naszej strony internetowej,
 • Ocena bezpieczeństwa i stabilności systemu
 • do innych celów administracyjnych.

Przetwarzanie Twoich danych osobowych opiera się na naszym uzasadnionym interesie w wyżej wymienionych celach gromadzenia danych. Nie wykorzystujemy Twoich danych do wyciągania wniosków na temat Twojej osoby. Odbiorcami danych jest wyłącznie organ odpowiedzialny i, w razie potrzeby, podmiot przetwarzający. Anonimowe informacje tego typu mogą być przez nas oceniane statystycznie w celu optymalizacji naszej strony internetowej i stojącej za nią technologii.

ciasteczka

Podobnie jak wiele innych stron internetowych, również używamy tak zwanych „cookies”. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przesyłane na Twój dysk twardy przez serwer witryny. Dzięki temu automatycznie otrzymujemy określone dane m.in. B. Adres IP, używana przeglądarka, system operacyjny i Twoje połączenie z Internetem. Pliki cookie nie mogą być używane do uruchamiania programów ani dostarczania wirusów do komputera. Na podstawie informacji zawartych w plikach cookies możemy ułatwić Ci nawigację i umożliwić prawidłowe wyświetlanie naszych stron internetowych. W żadnym wypadku gromadzone przez nas dane nie będą przekazywane stronom trzecim ani łączone z danymi osobowymi bez Twojej zgody. Oczywiście możesz również przeglądać naszą stronę bez plików cookie. Przeglądarki internetowe są regularnie ustawione na akceptowanie plików cookie. Zasadniczo możesz w dowolnym momencie wyłączyć obsługę plików cookie za pomocą ustawień przeglądarki. Aby dowiedzieć się, jak zmienić te ustawienia, skorzystaj z funkcji pomocy swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że poszczególne funkcje naszej strony internetowej mogą nie działać, jeśli wyłączyłeś korzystanie z plików cookie.

Szyfrowanie SSL

W celu ochrony bezpieczeństwa Twoich danych podczas transmisji stosujemy najnowocześniejsze metody szyfrowania (np. SSL) przez HTTPS.

Formularz kontaktowy

Jeśli kontaktujesz się z nami poprzez e-mail lub formularz kontaktowy w przypadku jakichkolwiek pytań, wyraź dobrowolną zgodę w celu nawiązania kontaktu. Wymaga to podania prawidłowego adresu e-mail. Służy do przydzielenia żądania, a następnie udzielenia na nie odpowiedzi. Podanie dalszych danych jest opcjonalne. Podane przez Ciebie informacje będą przechowywane w celu przetworzenia wniosku i ewentualnych dalszych pytań. Po rozpatrzeniu Twojego wniosku dane osobowe zostaną automatycznie usunięte.

Korzystanie z bibliotek skryptów (Google Webfonts)

Aby wyświetlać nasze treści poprawnie i atrakcyjnie graficznie w różnych przeglądarkach, używamy bibliotek skryptów i bibliotek czcionek, takich jak B. Czcionki internetowe Google (https://www.google.com/webfonts/). Czcionki internetowe Google są przesyłane do pamięci podręcznej przeglądarki, aby uniknąć wielokrotnego ładowania. Jeśli przeglądarka nie obsługuje czcionek Google Webfonts lub uniemożliwia dostęp, treść zostanie wyświetlona standardową czcionką. Wywołanie bibliotek skryptów lub bibliotek czcionek automatycznie wyzwala połączenie z operatorem biblioteki. Teoretycznie jest możliwe – choć obecnie nie jest jasne, czy i w jakim celu – aby operatorzy takich bibliotek zbierali dane. Politykę prywatności operatora biblioteki Google można znaleźć tutaj:https://www.google.com/policies/privacy/

Korzystanie z Map Google

Ta strona korzysta z Google Maps API do wizualnego wyświetlania informacji geograficznych. Podczas korzystania z Google Maps Google gromadzi, przetwarza i wykorzystuje również dane dotyczące korzystania z funkcji mapy przez odwiedzających. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Google można znaleźć w informacjach o ochronie danych Google. Tam możesz również zmienić swoje ustawienia ochrony danych osobowych w centrum ochrony danych. Szczegółowe instrukcje dotyczące zarządzania własnymi danymi w związku z produktami Google można znaleźć tutaj.

Zmień naszą politykę prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do dostosowania niniejszego oświadczenia o ochronie danych, aby zawsze odpowiadało aktualnym wymogom prawnym lub do wprowadzenia zmian w naszych usługach w oświadczeniu o ochronie danych, np. przy wprowadzaniu nowych usług. Nowa deklaracja o ochronie danych będzie wtedy obowiązywać podczas kolejnej wizyty.

Pytania do inspektora ochrony danych

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące ochrony danych, wyślij do nas e-mail lub skontaktuj się bezpośrednio z osobą odpowiedzialną za ochronę danych w naszej organizacji: Dr. Raoula Haserta.