profilaktyka raka skóry

Nasza klinika z naciskiem na dermatoonkologię zwraca szczególną uwagę na profilaktykę raka skóry. Ponieważ zarówno rak skóry czarnej, jak i białej znacznie się zwiększył w ostatnich latach, zalecamy regularne przeglądy całej skóry. Dotyczy to wszystkich grup wiekowych i typów skóry, ponieważ jeśli złośliwa zmiana skórna zostanie wcześnie wykryta, można ją teraz skutecznie leczyć.

W celu niezawodnego wczesnego wykrywania złośliwych zmian skórnych stosujemy najnowszą technologię, ręczną mikroskopię w świetle odbitym oraz cyfrową mikroskopię w świetle odbitym (tj. cyfrowo rejestrujemy pigmentowane obszary skóry, przetwarzamy je i badamy przy pomocy komputera, dokumentujemy je i dzięki temu możemy obserwować rozwój bardzo precyzyjnie na przestrzeni lat.Zaletą tej metody jest to, że poszczególne plamy pigmentowe mogą być powiększone do 80 razy, dzięki czemu najmniejsze zmiany można wykryć jak najwcześniej).

Jeżeli badanie mikroskopowe/zdjęcie wykaże podejrzane zmiany, należy podjąć działania chirurgiczne. W naszej przychodni mamy do dyspozycji pełne spektrum operacyjne.

Inne usługi naszej praktyki