Rak czarnej skóry (czerniak)

Czerniak złośliwy, znany również jako rak czarnej skóry, jest wysoce złośliwym (złośliwym) zwyrodnieniem komórek barwnikowych (melanocytów), które jest spowodowane głównie ekspozycją na promieniowanie UV. Guz ma tendencję do wczesnego rozprzestrzeniania się przerzutów przez układ limfatyczny i krwionośny i dlatego jest uważany za niezwykle niebezpieczny.

Przy wczesnej diagnozie i leczeniu szanse na wyleczenie są duże. Oczekiwanie, czy to z niedbalstwa, czy ze strachu, znacznie pogarsza perspektywy.

Podstawowym leczeniem z wyboru jest chirurgiczne usunięcie guza pierwotnego. Odbywa się to przez nas zgodnie z wytycznymi. Po badaniu histologicznym następuje dalsza procedura terapeutyczna. W przypadku guzów o grubości powyżej 1 mm konieczne jest zbadanie węzła chłonnego pierwotnego (węzła wartowniczego). Aby zlokalizować węzeł chłonny, przeprowadza się specjalne jądrowe badanie lekarskie w połączeniu z badaniem ultrasonograficznym o wysokiej rozdzielczości. Następnie można go usunąć chirurgicznie. Do operacji w naszej przychodni dostępne jest nowoczesne skrzydło operacyjne z dwoma łóżkami dla pacjentów.

W zależności od etapu możemy przeprowadzić chemioterapię i immunoterapię. Pilnie konieczna jest ścisła kontrola kontrolna z badaniem narządu skóry, USG, RTG i CT.

Inne usługi naszej praktyki